سفارش خاص / اسم


جهت سفارش اسم دلخواه یا طرح خاص ( جدا از کارهای گالری) می توانید با شماره واتساپ در ارتباط باشید. در رابطه با نحوه ی سفارش و سایز و گرم کار مورد نظر، شما را راهنمایی می کنیم و بعد از ثبت سفارش شما، چند طرح و فونت برای شما ارسال می شود و بین آن ها شما یکی را انتخاب می کنید و سفارش شما نهایی می شود.
شماره واتساپ 09223242993