راهنمای سایزها

  • گردنبند  

طول زنجیر استاندارد 40 سانتی متر

  • چوکر

طول زنجیر 36 سانتی متر

  • دستبند

طول زنجیر استاندارد 17/5 سانتی متر

  • پابند

طول زنجیر استاندارد 23 سانتی متر

  • رولباسی

طول زنجیر    60 سانتی متر

                  80 سانتی متر

  • گوشواره بخیه ای

طول زنجیر بین 13/5 تا 16 سانتی متر

  • انگشتر

نحوه ی اندازه گیری سایز انگشتر:

ابتدا نخ را دور انگشت مورد نظر خود بپیچید وبا یک ماژیک قسمتی که بهم میرسند را علامت بزنید، سپس نخ را باز می کنید و با خط کش یا متر قسمتی که علامت زده اید را اندازه گیری کنید  و اندازه را با جدول سایز مطابقت دهید.